Praha 2, Vyšehrad, Štulcova ulice, kostel sv. Petra a Pavla, předsíň, 1)

Praha 2, Vyšehrad, Štulcova ulice, kostel sv. Petra a Pavla, předsíň, 1)

Praha 2, Vyšehrad, Štulcova ulice, kostel sv. Petra a Pavla, předsíň, 1), - kamenná pamětní deska s textem : " Za požehnaného čtvrtstoletého panování / Jeho Svatosti / nad jiné slavného papeže Lva XIII. / za vlády a vznešené přízně / Jeho Veličenstva / císaře a krále Františka Josefa I. / za Nejdůležitějších Metropolitů Pražských / Jejich Eminencí / kardinálů a knížat arcibiskupů / Bedřicha knížeta Schwarzenberka, / Františka de Paula hraběte Schonborna, / Leona, svobodného pána ze Skrbenských, / k podnětu / probošta Václava Štulce, / nákladnou přestavbu této svatyně / v nynější úpravě v letech 1885-1903 / za pomoci Boží a usilovné péče / probošta Mikoláše Karlacha / provedla / kr. kollegiátní Kapitula. / Vše k větší cti a slávě Boží ! ".

V předsíni se nachází protějšková pamětní deska se jmény mecenášů (2).

25. 5. 2013