Praha 2, Vyšehrad, Štulcova ulice, kostel sv. Petra a Pavla, předsíň, 2)

Praha 2, Vyšehrad, Štulcova ulice, kostel sv. Petra a Pavla, předsíň, 2)

Praha 2, Vyšehrad, Štulcova ulice, kostel sv. Petra a Pavla, předsíň, 2), - kamenná pamětní deska s textem : " Pro věčnou paměť. / Roku 1875 zřídila kapitula Vyšehradská po návrhu a / první oběti svého tehdejšího probošta Václava Štulce, / stavební fond za účelem znovuzřízení velechrámu kapi- / tolního, zvaný " Dědictví sv. Václava ". Týž fond / rozmnožili nad jiné značnými dary : / 1. C. k. Státní Správa, / 2. Sněm Království Českého, / 3. Královská Kollegiátní Kapitola, / 4. Probošt Václav Štulc a prob. A. Lenz, / 5. Velkoobchodník Petr Fischer a jeho adoptovaný / syn Josef Fischer Novotný ze Smíchova, / 6. Manželé František a Anna Svobodovi z / Vyšehradu, / 7. Kapitolní děkan František Kočí, / 8. Probošt Mikoláš Karlach a kanov. Al. Kafka, /  Umožniv se tím přestavbu této Svatyně a její věži po- / kládáni jsou u věčné paměti jeho zakladateli. / V Kapitole prodlením stavební doby od r. 1895-1903 zasedali : / Václav Štulc  Antonín Lenz / Jan Fleischer  František Micka / Jan Berkovec  Vincenc Mottl / Alois M. Kafka  Eduard Brynych / Josef Ehrenberger  Josef Burian / František Kočí  Josef Kuchynka / Beneš Meth. Kulda  Josef Kyselka / Mikoláš Karlach  Josef Farský. / Stavební plán zhotovil c. k. vrchní stavební rada architekt / Josef Mocker, doplnil a provedl architekt František Mikš. / Všem dobrodincům budiž od Boha / hojná a věčná odplata! ".

Na protější stěně předsíně je zakladatelská pamětní deska (1).

25. 5. 2013