Praha 3, Žižkov, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, jižní vchod, uvnitř u pokladny

Praha 3, Žižkov, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, jižní vchod, uvnitř u pokladny, - skleněná pamětní deska s textem : " REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU VÍTKOV / Rekonstrukce Památníku vybudovaného v letech 1928 až 1933 podle návrhu architekta / Jana Zázvorky byla zahájena v květnu 2007 a dokončena v říjnu 2009. Jejím účelem byla / renovace vnějších a vnitřních prostor, včetně zázemí objektu, příprava prostor pro budoucí / expozice Národního muzea a výstavbu muzejní kavárny. / 

Uvnitř objektu proběhly rozsáhlé bourací práce, zejména v suterénních prostorech. Zde byl / obnoven a rozšířen systém kanálů pro horkovzdušné vytápění Památníku. Dalším krokem / bylo odstranění železobetonové nosné konstrukce střechy, včetně střešního pláště / ve východní části nad prostory mauzolea. Nad ty byla následně osazena nosná ocelová / konstrukce nových prostor muzejní kavárny, která nabízí výhled na Prahu. Mezi mauzoleem / a síní Rudé armády byly vyřezány nové průchody pro snadnější pohyb návštěvníků. / V podlaze síně Rudé armády je nově zřízen prostup do suterénních místností, jenž umožnil / spojení všech prostor i s laboratoří mauzolea nacházející se v suterénu. Zde jsou k vidění / repasovaná ovládací zařízení a opraveny stávající keramické obklady a dlažby. / V prostorech Slavnostního sálu, Ústřední síně, Kolumbária, Síně padlych a Hrobu / Neznámého vojína se rozsáhlé opravy dočkyly degradované kamenné obklady stěn / a kamenné dlažby, mosazné prvky, okna, dveře a jejich skleněné výplně a dřevěný nábytek. / Rozsah těchto prací je pak patrný v Prezidentském salónku, jež jsou doplněny o opravu / štukového stropu a restaurování tapiserií. Pro dopravu osob slouží výtahy a invalidní / plošiny. Nad celou budovou Památníku je vyměněna v plném rozsahu střešní krytina, / repasován vnitřní stropní světlík a zcela vyměněna konstrukce a zasklení vnějšího světlíku / 

V exteriéru došlo nejdříve ke zpevnění podloží Čestného dvora a všech - k celému objektu - / přilehlých teras. Na to navazovalo přeložení všech kamenných dlažeb. Původní drobná / vřesoviště byla revitalizována na zelené plochy a opravy se dočkaly objekty řeckých ohňů, / opěrné zdi a kamenné zábradlí. Zároveň byla zcela rekonstruována a provozu vlastního / památníku přizpůsobena trafostanice nacházející se v parku poblíž objektu. / Pro kolemjdoucí bylo vyměněno a doplněno veřejné osvětlení přilehlých chodníků / a instalováno slavnostní osvětlení celého objektu. / 

Náklady vynaložené na rekonstrukci Památníku na Vítkově činí 295 milionů korun. / Projektovou dokumentaci zhotovil PROJEKTOVÝ ATELIER PRO APS s. r. o. / Na realizačních pracích se podílelo sdružení společnosti HOCHTIEF CZ a GEMA ART GROUP. / Technickým zástupcem investora byla a výkon inženýrské činnosti zajišťovala firma REINVEST spol. s r. o. ".

2. 10. 2013