Praha 5, Smíchov, Kinského zahrada 98, letohrádek Kinských, Národopisné oddělení Národního muzea, vestibul

Praha 5, Smíchov, Kinského zahrada 98, letohrádek Kinských, Národopisné oddělení Národního muzea, vestibul

Praha 5, Smíchov, Kinského zahrada 98, letohrádek Kinských, Národopisné oddělení Národního muzea, vestibul, - kamenná pamětní deska s textem : " NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA ČESKOSLOVANSKÁ V PRAZE R. 1895 / PROVEDENA BYLA NA PODNĚT / FR. AD. ŠUBERTA / ÚČASTENSTVÍM VEŠKERA NÁRODA ČESKOSLOVANSKÉHO PRACÍ HLAVNÍHO A VÝKONNÉHO VÝBORU / I 254 ÚSTŘEDNÍCH A KRAJINSKÝCH VÝBORŮ V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM , MARKRABSTVÍ MORAVSKÉM, / VÉVODSTVÍM SLESKÉM, NA UHERSKÉM SLOVENSKU, VE VÍDNI A V AMERICE. / V DOBĚ OD 15. KVĚTNA DO 23. ŘÍJNA 1895 ZA NÁVŠTĚVY 2 065278 OSOB VSTUPNÉ PLATÍCÍCH. / PROTEKTOREM BYL ČENĚK GREGOR, STAROSTA KRÁL. HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / PŘEDSEDOU DR. VLADIMÍR HRABĚ LAŽANSKÝ / MÍSTOPŘEDSEDY DR. O. HOSTINSKÝ, ARTUR HAUSLER, FR. AD. ŠUBERT / JEDNATELEM DR. EM. KOVÁŘ / ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU / AD. FRUMAR, EM. HULIČKA , DR. J. JAKUBEC, DR. V. KOPISTA, DR. VIL. KURZ, DR. J. NEJEDLÝ, / DR. L. NIEDERLE, J. ORT, J. OTTO, DR. J. PRAŽÁK, V. ROŠTLAPIL, FR. RUTH, V. RUTTNER, DR. V. RYBA, / DR. J. SCHEINER, FR. SCHLAFFER, FERD. SCHLAGER, ALEX. STORCH, ST. SUCHARDA, ALB. V. VELFLÍK ".

Na protější stěně je pamětní deska o historii a obnově letohrádku.

28. 5. 2013