Praha 6, Dejvice, Thákurova 676/3, Arcibiskupský seminář UK, předsálí, 2)

Praha 6, Dejvice, Thákurova 676/3, Arcibiskupský seminář UK, předsálí, 2)

Praha 6, Dejvice, Thákurova 676/3, Arcibiskupský seminář UK, předsálí, 2), - kamenná pamětní deska s latinským textem : " A. D. 1925 DIE 4. OCTOBRIS / PRIMARIUM LAPIDEM HUNC / FRANCISCUS KORDAČ / ARCHIEPISCOPUS ET METROPOLITA PRAGEN / BOHEMIAE PRIMAS / BENEDIXIT ET IMPOSUIT ".  Na destičce vedle desky je uveřejněn český překlad ve znění : L. P. 4. října 1925 požehnal a položil tento základní kámen František Kordač arcibiskup a metropolita pražský, primas český.

V sousedství je pamětní deska na požehnání kardinála Fr. Tomáška.

2. 6. 2013, 17. 10. 2013