Praha 6, Hradčany, Milady Horákové 220/139, pův. městský sirotčinec, nyní budova Ministerstva kultury, vestibul, 1)

Praha 6, Hradčany, Milady Horákové 220/139, pův. městský sirotčinec, nyní budova Ministerstva kultury, vestibul, 1)

Praha 6, Hradčany, Milady Horákové 220/139, pův. městský sirotčinec, nyní budova Ministerstva kultury, vestibul, 1), - mramorová pamětní deska s textem : " BUDOVA MĚSTSKÉHO SIROTČINCE / VYSTAVĚNA V L * 1911-12 * / KDYŽ ZASEDALI V PRAESIDIU KRÁL * HL * MĚSTA PRAHY / STAROSTA JUDR * KAREL GROŠ - / I * NÁMĚSTKOVÉ : STAV * JAN SEIFERT - A MUDR * FRANTIŠEK / KAŠPAR - II * NÁMĚSTKOVÉ : MAG * PH * VÁCLAV KASALICKÝ A / CÍS * RADA JOSEF SCHROTTER - / A BYLI V TĚCHTO LETECH ČLENY KURATORIA : /  PŘEDSEDA VRCHNÍ ŘEDITEL ÚSTAVU CHUDINSKÉHO / EMANUEL FATKA - MÍSTOPŘEDSEDA ANTONÍN KOUBEK - / PAEDAGOGICKÝ INSPEKTOR UNIV * PROF * MUDR * JAN DEYL - / HOSPODÁŘSKÝ INSPEKTOR JAN FIALA - ZDRAVOTNÍ / INSPEKTOR MUDR JOSEF VEVERKA - / DÁLE MĚSTŠTÍ RADNÍ A OBECNÍ STARŠÍ : / KAREL BOLINA - MUDR * BŘETISLAV BOUČEK - CÍS * / RADA JAN CÍSLER - KAREL CHMEL - JUDR * LUBOŠ / JEŘÁBEK - VÁCLAV LADA - LADISLAV MYSLÍK - / JOSEF PETERKA - JOSEF ŠEND - JAN WEISS - / ALOIS WILDMANN - C * K * STAV * RADA KAREL VLČEK - / JUDR * NORBERT ZAVADIL " .

Pokračování textu je na sousední mramorové desce (2).

1. 6. 2013