Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 1)

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 1)

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 1), - kamenná pamětní deska s textem : " TATO BUDOVA / BYLA POSTAVENA L. P. 1936-7 / STAVEB. DRUŽSTVEM CČS., / ZA PODPORY RADY STARŠÍCH / A PŘÍZNIVCŮ ČS. CÍRKVE, / PODLE NÁVRHU / ARCH. FR. KUBELKY / PROVEDL ING. FR. STRNAD / V DOZORSTVU ZASEDALI BRATŘÍ : / BOH. RODOVSKÝ / JOSEF PETÁK / JOS. MARTÍNEK / JAN BELADA / FRANT. ZÁVESKÝ / ANT. KOTRBA / BŮH ŽEHNEJ / NAŠEMU DÍLU ".

V předsíni je další zakladatelská pamětní deska a pod obrazem Jana Husa deska s prstí z místa jeho upálení.

9. 6. 2013