Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 2)

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 2)

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 2), - kamenná deska se zněním : " BOHU K CHVÁLE, / NÁM KU POSILE, / OTEVŘELI JSME TENTO SBOR / DNE 9. KVĚTNA L. P. 1937, PO MNOHA OBĚTECH / BRATŘÍ I SESTER, / JEŽ PO LÉTA POVZBUZOVAL / FARÁŘ JOSEF SAINER. / V DOBĚ STAVBY SBORU / ZASEDALI V RADĚ STARŠÍCH BRATŘÍ : / JAN BELADA  BOH. RODOVSKÝ / FR. BUŠEK  ANT. ŘECHTA / MIR. FLÉGL  VIL. ŠLÉGL / FR. KOURA  RUD. STEINER / FR. MAŇÁK  JOS. THÁM / KAR. MARTAN  VÁCL. VINŠ / JOS. MARTÍNEK  FR. VONKA / JOS. PETÁK  JAN VOREL / JAR. RAIM  JOS. ZVOLSKÝ ".

V předsíni je další zakladatelská pamětní deska a pod obrazem Jana Husa deska s prstí z místa jeho upálení.

9. 6. 2013