Praha 7, Holešovice, Plynární, stanice metra trasy C - Nádraží Holešovice, staniční tunel, u eskalátoru k nádraží,

Praha 7, Holešovice, Plynární, stanice metra trasy C - Nádraží Holešovice, staniční tunel, u eskalátoru k nádraží, - kovová pamětní deska s česko-anglickým textem : " Pro stavbu dvou 168 metrů dlouhých a směrově i výškově zakřivených tunelů metra / pod Vltavou na trase IV. C1 byla vyvinuta unikátní technologie vysouvaných tunelů. / Oba tubusy byly nejprve vybetonovány v suchém doku na břehu a následně v celé / délce vysunuty do dna řeky. / Této originální technologii bylo mimo jiných ocenění uděleny Cena fib ( Fédération / internationale du béton ) a Cena inženýrské akademie ČR. / Investor : Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. / Obstaravatel : Inženýring dopravních staveb, a. s. / Projekt trasy : Metroprojekt Praha a. s. / Hlavní subdodavatelé : Zakládání staveb, a. s. , / VSL Systémy ( CZ ) s. r. o. , TBG Metrostav, a. s. , PERI, spol. s r. o. ".

1. 8. 2013