Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, severní vchod, vestibul, 1)

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, severní vchod, vestibul, 1)

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, severní vchod, vestibul, 1), - kamenná pamětní deska s textem : " LÉTA PÁNĚ, MDCCCLXXXVI / dne 16. září položeny základy k budově této / vystavené obětavostí občanstva karlínského / k slávě a prospěchu synů jeho. Nechť po / věčné časy slouží vznešenému účelu svému / v duchu nesmrtelného Fugnera a Tyrše. / NA ZDAR ! ".

Ve vestibulu též pamětní desky věnované Ant. Choděrovi (2) a Frant. Endersovi (3). V prostorách budovy jsou další pamětní desky - na význačné členy Sokola (5), na družební sokolskou jednotu (4) a na padlé členy jednoty v obou světových válkách.

9. 6. 2013, 6. 10. 2013