ROUŠAROVÁ Jarmila - Praha 8, Libeň, Budínova 67/2, Nemocnice Na Bulovce, pavilon 1, přízemí,

ROUŠAROVÁ Jarmila, ( 1900-1979 ), diplomovaná zdravotní sestra, významná osobnost v ošetřovatelství, pracovala v nemocnici, působila v Čs. Červeném kříži, zabývala se osvětou v péči o matku a dítě, napsala 1. českou učebnici ošetřovatelství a vypracovala Pokyny pro pracovní náplň funkce hlavní sestry. Významně přispěla k otevření zdravotních škol v Brně a Ostravě.

Praha 8, Libeň, Budínova 67/2, Nemocnice Na Bulovce, pavilon 1, přízemí, kovová pamětní deska s textem : " JARMILA ROUŠAROVÁ / DIPLOMOVANÁ SESTRA / 1900 - 1979 / V LISTOPADU 1925 ZAČALA / PRACOVAT V TÉTO NEMOCNICI, / POZDĚJI, JAKO / PRVNÍ CIVILNÍ HLAVNÍ SESTRA / SE VÝZNAMNĚ ZASLOUŽILA / O ROZVOJ OŠETŘOVATELSTVÍ ".

21. 8. 2013