Praha 8, Nové Město, Na Poříčí 1554/52, Městské muzeum hl. m. Prahy, podesta schodiště nad přízemím

Praha 8, Nové Město, Na Poříčí 1554/52, Městské muzeum hl. m. Prahy, podesta schodiště nad přízemím

Praha 8, Nové Město, Na Poříčí 1554/52, Městské muzeum hl. m. Prahy, podesta schodiště nad přízemím, -kamenná pamětní deska v ozdobném rámu s textem : " ZA PANOVÁNÍ JEHO VELIČENSTVA / FRANTIŠKA JOSEFA I. / CÍS. RAKOVSKÉHO, KRÁLE ČESKÉHO / ATD. ZBVDOVÁNO BYLO NÁKLADEM / OBCE PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ MVSEVUM, / JEHOŽ STAVBA ZAPOČALA SE LÉTA / PÁNĚ 1896 A DOKONČENA BYLA / LÉTA PÁNĚ 1898 - KDYŽ BYLI : STAROSTOV KRÁL. HL. MĚSTA PRAHY / JVDr. JAN PODLIPNÝ, / NÁMĚSTKY JEHO : / JVDr VLADIMÍR SRB A KAREL VLČEK, / ČLENY RADY MĚSTSKÉ : / VÁCL. BROŽ, JVDr. K. ČERNOHORSKÝ, / JVDr EVGEN EISELT, FILIP HAVLÍK, / FR. HVBÁČEK, MVDr KAR. CHVDOBA, / JOSEF INWALD, JAN OTAKAR JECH, / JOSEF KAŠE - JOSEF KOPECKÝ, / ANTONÍN KOPP, ANTONÍN KVBR, / JVDr JAN KVHN, MVDr JOSEF MILDE, / JVDr PROK. PODLIPSKÝ, FRANT. RVS, / FRANTIŠEK SOKOL, FERD. SCHILLER, / FRANTIŠEK TICHNA, KAREL TICHÝ, / KAREL VENDVLÁK A FERD. VOITL. ". 

7. 6. 2013