Praha 8, Nové Město, Na Poříčí 1554/52, Muzeum hl. města Prahy, vestibul

Praha 8, Nové Město, Na Poříčí 1554/52, Muzeum hl. města Prahy, vestibul, - druhotně osazená kamenná pamětní deska s latinským textem : " Carolus e Comitibus CHOTEK De Chotkova et Wognin, regni Bohemiae / gubernator sumtu privatim suppedidato pontem hoc loco de catenis auspendi atque / nomine FRANCISCI I. Austriae imperatoris vocandum publico commeatui patere / curavit inde a die IV. mensis Novembris A. MDCCCXLI ". 

Český překlad : Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína, správce království českého, vlastním nákladem řetězový most na tomto místě k veřejnému užívíní zřídil a jménem Františka I., císaře rakouského nazval dne 4. měsíce listopadu 1841.

Řetězový most dle návrhu inž. Bedř. Schnircha byl postaven firmou Vojtěcha Lanny v letech 1839-1841. Vedl přes Vtavu od dnešní Národní třídy na malostranský břeh. Pamětní deska z černého mramoru byla osazena na průčelí mostu krátce po smrti Karla Chotka r. 1868 z podnětu Vincence Falka z Falkensteinu. Pochází z dílny kameníka O. Sandtnera. Když byl železný most v r. 1899 snesen, byla tato deska osazena ve vestibulu muzea.

3. 9. 2013