Praha10, Strašnice, V Olšinách 200/69, základní škola, vestibul

Praha10, Strašnice, V Olšinách 200/69, základní škola, vestibul

Praha10, Strašnice, V Olšinách 200/69, základní škola, vestibul, - kamenná pamětní deska s textem : " POSTAVENÍ NOVÉ ŠKOLNÍ BUDO - / VY USNESENO VE SCHŮZI ZASTU - / PITELSTVA DNE 30. SRPNA 1907. / SE STAVBOU ZAPOČATO V ČERVNU 1908, DOKONČENA V KVĚTNU 1909. / VE VÝBORU ZASEDALI  A ČLENY / ZASTUPITELSTVA BYLI : / PP. JAN VOJTĚCHOVSKÝ, STAROSTA / OBCE A PŘEDSEDA MÍST. ŠKOLNÍ RADY, / ALOIS ŠKRÁBEK, JAN HLAVA, / JAN ŠVEC, JOSEF VACEK, / VÁCL. POPELÁŘ, PAVEL GUT, / HARTMAN Z HARTENTHALU ALOIS, / JOSEF HARVAN, JAN JANOTA / FRANT. KURZ, FRANT. MOUCHA, / JOS. PROCHÁZKA, JAN SANDHOLZ, / FRANT. ŠMICR, JOSEF VÁŇA, / RUDOLF VLK, J. VOJTĚCHOVSKÝ ML. / JAN BEČVÁŘ, P. STIBINGER, / FRANT. BUK, FR. POKORNÝ, / FRANT. TRMAL. / STAVBU PROJEKTOVAL A PRO - / VEDL P. JOSEF DOMEK, ARCHITEKT / A STAVITEL KRÁL. VINOHRADY. / STAVBYVED: BYL P. R. SANDHOLZ. / DOZOREM NAD STAVBOU POVĚ - / ŘEN P. JOS. A. SMOLÍK, STAVITEL / STRAŠNICE. / JOS. POMPE, KRÁL. VINOHRADY. ".

9. 6. 2013