Praha10, Vršovice, Čechovo náměstí, kostel sv. Václava, pravá strana lodi, 1)

Praha 10, Vršovice, Čechovo náměstí, kostel sv. Václava, pravá strana lodi, 1) - kamenná pamětní deska s textem : " TENTO JUBILEJNÍ CHRÁM PÁNĚ / VYSTAVĚL SPOLEK PRO ZBUDOVÁNÍ / NOVÉHO KOSTELA SV. VÁCLAVA, JENŽ BYL ZALOŽEN LÉTA PÁNĚ 1903 / DŮST. P. FARÁŘEM DUSILEM A V JEHOŽ / VÝBORU V ROCE 1930 BYLi : / ZÁST. NEJD. ARC. KONS. ZDEN. DANNER, KR. / PŘEDS. STAN. PILÍK FARÁŘ, MÍSTOPŘEDS. V. / ŠAFRÁNEK, I. JEDN. EM. PIVNIČKA KAPLAN, /  II. JEDN. JOS. HORÁK,  POKL. JOS. SOLDÁT, / PROF. FR. ČURDA, ANT. MATERKA, ING. FERD. MAY, / JOS. MUHL, ANNA NOVÁ, MGR. FAR. OTAKAR / RUBEŠ, KAR. ŠŤÁRAL, ŠTĚTINA KAR., PAVEL / TÁCHA, UHLÍŘ JAR. , JOS. HORAŽĎOVSKÝ, V. / KVÍTEK, JAN PAVLÁT, JOSEFA ŠPIČKOVÁ, / JAN ŠPLÍCHAL, JOS. ŠTĚTINA, ANT. KALABIS, / VÁCLAV ŠPETLÁK ".

Na protější levé straně lodi  je latinsky psaná pamětní deska na vysvěcení chrámu (2).

15. 9. 2013