REINSBERG Jiří - Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám., chrám Matky Boží před Týnem, jižní strana kostela, okenní vitráž

REINSBERG Jiří - Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám., chrám Matky Boží před Týnem, jižní strana kostela, okenní vitráž

REINSBERG Jiří, ( 1918 - 2004 ), katolický kněz, kaplan čsl. zahraniční armády v l. 1944-45, duchovní rádce Junáka, více než 50 let farářem zdejšího kostela, oblíbený pro neformální vystupování k věřícím, autor knih s katolickou problematikou.

Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám., chrám Matky Boží před Týnem, jižní strana kostela, okenní vitráž s textem : " TEOLOGII STUDO-/ VAL V ŘÍMĚ 1937- 42 / NA KNĚZE VYSV. / V LATERÁNĚ r. 1942 / KAPLAN ČS. ZAHR. / ARMÁDY 1944 - 45 / ADMINISTRÁTOR / POZDĚJI FARÁŘ / TOHOTO CHRÁMU / 1946-94 - DUCHOVNÍ / RÁDCE JUNÁKA - / PAPEŽSKÝ PRELÁT 1991 / MSGRE. TH LIC. / JIŘÍ REINSBERG / 30. 3. 1918 - 6. 1. 2004 / ".