ŠAFAŘÍK Pavel Josef - Praha 1, Staré Město, Karlova 190/1, areál Klementina, na chodbě v 1. patře univerzitní knihovny

ŠAFAŘÍK Pavel Josef - Praha 1, Staré Město, Karlova 190/1, areál Klementina, na chodbě v 1. patře univerzitní knihovny

ŠAFAŘÍK Pavel Josef, ( 1795 - 1861 ), česky píšící spisovatel, básník, překladatel, jazykovědec a slavista slovenského původu, od r. 1833 trvale žijícího v Praze, spolu s J. Kollárem vůdčí osobnost české a slovenské literatury 1. pol. 19. století. Vytvořil základní díla slovanské filologie, literární historie a etnografie. Od r. 1847 pracoval v Klementinu v univerzitní knihovně.

Praha 1, Staré Město, Karlova 190/1, areál Klementina, na chodbě v 1. patře univerzitní knihovny, - busta na kamenném pilíři.

V 1. patře na chodbě do ulice Křižovnické je umístěna pamětní deska na působení AVU.

11. 11. 2013