SMETANA Bedřich - Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 460/11, areál psychiatrické kliniky, hlavní budova, 1. patro, na chodbě lůžkového oddělení

SMETANA Bedřich - Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 460/11, areál psychiatrické kliniky, hlavní budova, 1. patro, na chodbě lůžkového oddělení

SMETANA Bedřich, ( 1824 - 1884 ), významný český hudební skladatel, sbormistr Hlaholu, šéf opery Prozatimního divadla v l. 1868-1873. V 50ti letech ohluchl, ale přesto úspěšně skládal dál. Je autorem oper, symfonických básní i drobných hudebních skladeb. Klasik národně procítěné  vážné hudby, jehož zásluhou dosáhla česká hudba vysokou úroveň, srovnatelnou s okolním světem. Zemřel po delších psychických potíží ve zdejší nemocnici u Kateřinek.

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 460/11, areál psychiatrické kliniky, hlavní budova, 1. patro, na chodbě lůžkového oddělení, - textová pamětní deska s notovým zápisem a zněním : " ZDE VYDECHL SVOU VELKOU / DUŠI 12. KVĚTNA 1884 MISTR / BEDŘICH SMETANA ".

Ve vestibulu je pamětní deska Carla von Heineho.

31. 5. 2013