SMETANA Bedřich - Praha 1, Malá Strana, Hudební fakulta AMU, Lichtenštejnský palác, zahradní část nádvoří paláce

SMETANA Bedřich - Praha 1, Malá Strana, Hudební fakulta AMU, Lichtenštejnský palác, zahradní část nádvoří paláce

SMETANA Bedřich, ( 1824 - 1884 ), významný český hudební skladatel, sbormistr Hlaholu, šéf opery Prozatimního divadla v l. 1868-1873. V 50ti letech ohluchl, ale přesto úspěšně skládal dál. Je autorem oper, symfonických básní i drobných hudebních skladeb. Klasik národně procítěné  vážné hudby, jehož zásluhou dosáhla česká hudba vysokou úroveň, srovnatelnou s okolním světem. Zemřel po delších psychických potíží v Praze v  nemocnici u Kateřinek. 

Praha 1, Malá Strana, hudební fakulta AMU, Lichtenštejnský palác, zahradní část nádvoří paláce, - busta na kamenném pilíři. V budově jsou rozmístěny pamětní desky Frant. Maxiána a Ilony Štěpánové - Kurzové v 1. patře ve zkušební síni, busta Vítězsl. Nováka na podestě schodiště a busta Frant. Ondříčka na chodbě v 1. patře.