TROJAN František Břetislav, rytíř z Bylanfeldu a TROJAN Emanuel Stanislav, rytíř z Bylanova - Praha 1, Malá Strana, Újezd 427/28, v chodbě za domovními dveřmi

TROJAN František Břetislav, rytíř z Bylanfeldu a TROJAN Emanuel Stanislav, rytíř z Bylanova - Praha 1, Malá Strana, Újezd 427/28, v chodbě za domovními dveřmi

TROJAN František Břetislav, rytíř z Bylanfeldu, ( 1816 - 1889 ), český básník a spisovatel, c. k. okresní hejtman, dvorní rada ve Vídni a 

TROJAN Emanuel Stanislav, rytíř z Bylanova, (  1820 - ? ), c. k. vrchní stavební rada ve Vídni.

Praha 1, Malá Strana, Újezd 427/28, v chodbě za domovními dveřmi - textová pamětní deska s textem : " Zde v bývalém " žlutém domku " se narodili / dne 20. máje 1816 / PAN FRANTIŠEK BŘETISLAV / RYTÍŘ TROJAN Z BYLANFELDU / c. k. dvorní rada ve Vídni, český spisovatel. / dne 17. ledna 1820 / PAN EMANUEL STANISLAV / RYTÍŘ TROJAN Z BYLANOVA / c. k. vrchní stavební rada ve Vídni.".

Na protější stěně je skleněná pamětní deska na Josefa Sudka.

19. 1. 2014