WALDSTEIN - WARTENBERG Berthold - Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, kostel Panny Marie pod řetězem, interiér

WALDSTEIN - WARTENBERG Berthold - Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, kostel Panny Marie pod řetězem, interiér

WALDSTEIN - WARTENBERG Berthold, ( 1925 - 1992 ), hrabě, českorakouský německy píšící historik, geneaolog, ředitel Státního archivu ve Vídni, člen Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů, autor knihy Řád johanitů v Čechách.

Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, kostel Panny Marie pod řetězem, interiér, - textová pamětní deska s textem : " IN MEMORIAM / hrabě / Berthold Waldstein - Wartenberg / obedienční velkokříž / historik Řádu / 21. 4. 1925 / 21. 1. 1992 / R. I. P. ".

Pod deskou je umístěna pamětní deska na Prof. PhDr. Hugo Rokytu.