WILSON Woodrow - Praha 1, Nové Město, Wilsonova 300/8, Hlavní nádraží, začátek severní chodby k nástupištím,2)

WILSON Woodrow, (1856-1924), 28. prezident USA v letech 1913-1921. Vystudoval politologii, dějiny Spojených států a právo, vysokoškolský pedagog. Jako prezident se významně podílel na úspěšných ekonomických reformách v USA. Ve své zahraniční politice prosazoval myšlenky svobodného obchodu, celosvětového odzbrojení, práva národů na sebeurčení a podporoval vznik Společnosti národů.

Praha 1, Nové Město, Wilsonova 300/8, Hlavní nádraží, začátek severní chodby k nástupištím, 2) - kamenná pamětní deska s portrétem a textem : " WOODROW / Wilson / THE WORLD MUST BE MADE / SAFE FOR DEMOCRACY / SVĚT MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN / PRO DEMOKRACII / ZA PŘÍTOMNOSTI PREZIDENTA U.S.A. GEORGE BUSCHE BYL DNE 16. 11. 1990 / NAVRÁCEN ŽEL. STANICI PRAHA HL. N. ČESTNÝ TITUL / NÁDRAŽÍ PREZIDENTA W. WILSONA ".

V odbavovací hale nádraží je pamětní deska na památku inaugurace.(1)

3. 12. 2013