Na území Hlavního města Prahy je více jak půl tisíce pamětních desek osobností umístěných na veřejně přístupných místech, kde stačí jen projít se ulicemi a zvednout hlavu. Existují však stejně zajímavé další pamětní desky a busty rozmístěné v budovách úřadů, ústavů, nemocnic, škol, divadel, paláců, nájemních domů, vestibulů metra a jiných objektů, které jsou širší veřejnosti poněkud skryté. Soubor bude doplňován dle informací o existenci těchto pamětních desek či bust. Ty však nejsou nijak ucelené ani souhrnně zpracované. Fotografie řady desek či bust, určených do tohoto souboru, budou získávány až přímou návštěvou vytipovaných institucí. Postupně  se budu snažit o vytvoření co možná nejúplnějšího souboru pamětních desek a bust významných i méně známých osobností, ale také ostatních, tématicky odlišných pamětních desek, nalézajících se uvnitř pražských objektů. Tento soubor by měl doplňovat o něco starší soubor  pamětních desek na veřejně přístupných místech-/ pametnidesky-webnode.cz /. To vše za souhlasu a podpory autora tohoto katalogu pana Bártíka. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem ochotným lidem, kteří projevili vstřícnost a pochopení pro mou zálibu a umožnili mně přístup do budov  a dovolili vyhotovit a zveřejnit patřičná fota pamětních desk a bust. 

Josef Kareš


 

 

 

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Poslední záznamy

19.04.2014 17:08
Poslední záznam 19. 4. 2014. Miroslav Tyrš, Franz Anton Nickerl Poslední záznam 5. 2. 2014. Sochor Jaroslav, Poslední záznam 19. 1. 2014. Hus Jan, Martinů Bohuslav, Poslední záznam 13. 12. 2013,  Václav Smetáček, Václav Talich, Poslední záznam 8. 12. 2013,  Prof. K. Zenger, Poslední...

Informace

23.02.2012 08:20
Katalog pamětních desek a bust v objektech je průběžně doplňován od počátku měsíce února 2012. Kareš