Praha 5, Smíchov, Holečkova 104/4, býv. Ústav pro hluchoněmé, nyní škola pro sluchově postižené, vestibul, 1)

Praha 5, Smíchov, Holečkova 104/4, býv. Ústav pro hluchoněmé, nyní škola pro sluchově postižené, vestibul, 1)

Praha 5, Smíchov, Holečkova 104/4, býv. Ústav pro hluchoněmé, nyní škola pro sluchově postižené, vestibul, 1), - kamenná pamětní deska s latinským textem : " SUB / AUSPICIIS IPSIUS / AUGUSTISSIMI IMPE - / RATORIS AC REGIS / FRANCISCI JOSEPHI I. / PRAESENTIS / LAPIS ANGULARIS / HUIUS AEDIFICII / ANNO MDCCCCI / POSITUS EIQUE AN - / NO SUBSEQUENTI / FASTICIUM IMPOSI - / TUM ES ".

V červnu 1901 se rakouský císař František Josef I. zůčastnil slavnostního položení základního kamene ústavu, kdy vlastnoručně 3x poklepal kladívkem na základní kámen. Budova byla slavnostně otevřena již 28. února 1902.

3. 6. 2013