M

MÁNES Josef - Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, budova paláce Olympic, pasáž, za dveřmi služebního vchodu divadla Ypsilon

MÁNES Josef, ( 1820 - 1871 ), významný český malíř, ilustrátor a grafik, představitel českého romantizmu, jehož dílo bylo inspirováno životem venkovského lidu. Je považován za zakládající osobnost novodobé české malby a krajinářství, vzorem pro nastupující generaci umělců.  Praha 1, Nové...

MARTINŮ Bohuslav - Praha 1, Malá Strana, Malostranské nám. 258/13, budova Hudební fakulty AVU, Lichtenštejnský palác, na podestě schodiště mezi přízemím a 1. patrem

MARTINŮ Bohuslav, ( 1890-1959 ), světově proslulý český hudební skladatel moderny 20. století. Absolvent pražské Konzervatoře v oboru housle, klavír, varhany. Byl houslistou v České filharmonii. Současně studoval skladbu a kompozici. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast. Nejdříve v Paříži , před...

MASARYK Jan Dr. h.c. - Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, 1)

MASARYK Jan Dr. h.c., ( 1886 - 1948 ), význačný československý diplomat první pol. 20. stol., syn prvního čsl. prezidenta. Čsl. diplomat v New Yorku v l. 1919-1922, osobní tajemník Ed. Beneše, tehdy ministra zahraničních věcí, velvyslanec v Londýně v l. 1925-1938, ministr zahraničí v exilové vládě...

MASARYK Jan Dr. h.c. - Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, 2)

  MASARYK Jan  Dr. h.c., ( 1886 - 1948 ), význačný československý diplomat první pol. 20. stol., syn prvního čsl. prezidenta. Čsl. diplomat v New Yorku v l. 1919-1922, osobní tajemník Ed. Beneše, tehdy ministra zahraničních věcí, velvyslanec v Londýně v l. 1925-1938, ministr zahraničí v...

MASARYK Jan Dr. h.c. - Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, nádvoří, 3)

MASARYK Jan Dr. h.c., ( 1886 - 1948 ), význačný československý diplomat první pol. 20. stol., syn prvního čsl. prezidenta. Čsl. diplomat v New Yorku v l. 1919-1922, osobní tajemník Ed. Beneše, tehdy ministra zahraničních věcí, velvyslanec v Londýně v l. 1925-1938, ministr zahraničí v exilové vládě...

MASARYK Tomáš Garrigue Prof. - Praha 1, Malá Strana, Valdštejnské nám. 17/4, Valdštejnský palác, Senát ČR, sněmovní síň, - 2)

MASARYK Tomáš Garrigue Prof., ( 1850 - 1937 ), český filozof, sociolog, politik a státník, vůdčí postava čsl. zahraničního odboje za 1. světové války, první prezident ČSR v l. 1918 - 1935. Praha 1, Malá Strana, Valdštejnské nám. 17/4, Valdštejnský palác, Senát ČR, sněmovní síň, -...

MASARYK Tomáš Garrigue Prof. - Praha 1, Malá Strana, Valdštejnské nám. 17/4, Valdštejnský palác, Senát ČR, sněmovní síň, - 1)

MASARYK Tomáš Garrigue Prof., ( 1850 - 1937 ), český filozof, sociolog, politik a státník, vůdčí postava čsl. zahraničního odboje za 1. světové války, první prezident ČSR v l. 1918 - 1935. Praha 1, Malá Strana, Valdštejnské nám. 17/4, Valdštejnský palác, Senát ČR, sněmovní síň, - 1), pamětní deska...

MASARYK Tomáš Garrigue Prof. - Praha 1, Josefov, Nám. Jana Palacha1/2, budova Filosofické fakulty, podesta chodiště mezi přízemím a 1. patrem

  MASARYK Tomáš Garrigue Prof., ( 1850 - 1937 ), český filozof, sociolog, politik a státník, vůdčí postava čsl. zahraničního odboje za 1. světové války, první prezident ČSR v l. 1918 - 1935.  Praha 1, Josefov, Nám. Jana Palacha 1/2, budova Filosofické fakulty, podesta chodiště mezi...

MASARYK Tomáš Garrigue Prof. - Praha 1, Malá Strana, U Lanové dráhy 609/3, budova Sokola Malá Strana, uvnitř v tělocvičně

MASARYK Tomáš Garrigue Prof., ( 1850 - 1937 ), český filozof, sociolog, politik a státník, vůdčí postava čsl. zahraničního odboje za 1. světové války, první prezident ČSR v l. 1918 - 1935.  Praha 1, Malá Strana, U Lanové dráhy 609/3, budova Sokola Malá Strana, uvnitř v tělocvičně, -...

MASARYK Tomáš Garrigue Prof. - Praha 1, Nové Město, Havlíčkova 1014/2, Masarykovo nádraží, nádražní hala

MASARYK Tomáš Garrigue Prof., ( 1850 - 1937 ), český filozof, sociolog, politik a státník, vůdčí postava čsl. zahraničního odboje za 1. světové války, první prezident ČSR v l. 1918 - 1935. Praha 1, Nové Město, Havlíčkova 1014/2, Masarykovo nádraží, nádražní hala, -  busta a pamětní deska s...

Záznamy: 1 - 10 ze 29
1 | 2 | 3 >>